Shopping Cart

No products in the cart.

Hittar du inte din modell?

Om du inte hittar din modell, eller om du är osäker på om en modell passar ditt fordon, vänligen meddela oss så kontaktar vi dig.

Skicka förfrågan

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur DSA Seat Factory samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker eller gör ett köp från vår webbplats. Vårt åtagande är att säkerställa din integritet och ditt förtroende genom att erbjuda en säker och transparent upplevelse.

Insamling av personuppgifter

Information om enheten: Vi samlar automatiskt in vissa uppgifter om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de cookies som installerats på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidor eller produkter som du tittar på, vilka webbplatser eller sökord som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Denna information används för att ladda webbplatsen korrekt för dig och för att utföra analyser av webbplatsanvändningen för att optimera vår tjänst.

Beställningsinformation: När du gör ett köp eller försöker göra ett köp via webbplatsen samlar vi in viss information från dig, inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer), e-postadress och telefonnummer. Denna information används för att uppfylla eventuella beställningar som görs via webbplatsen (inklusive behandling av din betalningsinformation, arrangemang för frakt och tillhandahållande av fakturor och/eller orderbekräftelser), för att kommunicera med dig, för att granska våra beställningar för potentiella risker eller bedrägerier och, i linje med de preferenser du har delat med oss, för att förse dig med information eller reklam som rör våra produkter eller tjänster.

Information om kundsupport: Om du kontaktar oss för support kan vi samla in ytterligare information för att hjälpa till att lösa din fråga och ge dig nödvändig hjälp.

Åtagande att skydda barns integritet

Vi är måna om att skydda barns integritet. I enlighet med COPPA och GDPR är vår webbplats inte avsedd för personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år utan att inhämta föräldrarnas samtycke.

Utbyte av personlig information

Vi delar dina personuppgifter med tredje part för att hjälpa oss att använda dina personuppgifter, enligt beskrivningen ovan. Vi använder till exempel Woocommerce för att driva vår webbutik. Vi använder också Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen.

Beteendebaserad reklam

Vi kan också använda dina personuppgifter för att förse dig med riktade annonser eller marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss kan du använda länken för avregistrering i de e-postmeddelanden vi skickar eller kontakta oss direkt med din begäran.

Internationella dataöverföringar

Vi är medvetna om vikten av att skydda personuppgifter när de överförs från EU till USA. För att säkerställa den högsta nivån av dataskydd och för att följa GDPR har vi implementerat skyddsåtgärder för att skydda din personliga information under överföring och bearbetning i USA.

Rättslig ram för dataöverföringar: Vi överför personuppgifter från EU till USA i enlighet med de rättsliga ramar som Europeiska kommissionen anser vara adekvata och säkerställer en likvärdig skyddsnivå för dem. Detta inkluderar användning av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller andra lämpliga skyddsmekanismer.

Åtgärder för dataskydd: Vi använder robusta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse. Dessa åtgärder omfattar kryptering, åtkomstkontroller, säkra protokoll för dataöverföring och regelbundna granskningar av vår databehandling.

Dina rättigheter enligt GDPR

GDPR ger dig särskilda rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

Tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till personuppgifterna.

Rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Radering: Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade ("rätten att bli bortglömd").

Begränsning av behandling: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, bland annat för direkt marknadsföring.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges i denna policy, inklusive åtkomst, korrigering och radering av dina personuppgifter, eller någon annan dataskyddsrättighet som du kan ha, följ stegen nedan:

Kontakta oss: Skicka ett e-postmeddelande till sales@dsaseatfactory.com med din begäran. Ange ditt namn, din e-postadress och vilken typ av begäran det gäller (t.ex. tillgång till personuppgifter, korrigering, radering).

Verifieringsprocess: För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar. Denna process kan kräva att du tillhandahåller ytterligare information eller dokument för att bekräfta din identitet.

Hantering av din begäran: Efter att ha mottagit din begäran och verifierat din identitet kommer vi att behandla din begäran i enlighet med tillämpliga lagar. Vi svarar på din begäran inom en rimlig tidsram, vanligtvis inom en månad från mottagandet av en verifierbar begäran, såvida inte komplexiteten och antalet förfrågningar kräver mer tid.

Återkoppling: Efter att ha behandlat din begäran kommer vi att informera dig om de åtgärder som vidtagits. Om du har begärt radering av dina personuppgifter kommer vi att utföra raderingen såvida inte uppgifterna krävs av juridiska skäl, avtalsuppfyllelse eller legitima intressen enligt vad som anges i denna policy.

Observera att vissa rättigheter kan vara begränsade eller inte tillgängliga beroende på din jurisdiktion eller typen av databehandling. Vi kommer att informera dig om så är fallet. Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem.

Kakor

Vår webbplats använder cookies för att optimera din surfupplevelse och för att möjliggöra vissa funktioner i onlinebutiken. Du har möjlighet att hantera dina cookiepreferenser via inställningarna i din webbläsare.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy för att återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna policy för eventuella uppdateringar eller revideringar för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakta oss

För mer information om våra sekretessrutiner, om du har frågor eller om du vill lämna ett klagomål, vänligen kontakta oss blow

E-post: sales@dsaseatfactory.com
Telefon: +46 73 699 93 09
Stöd: Kontakta oss från måndag till söndag: 9:00 AM - 5:00 PM
Adress: Vasavägen 78, 181 41 Lidingö, Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, erbjudandena, och tipsen direkt till din inkorg.

Prenumerationsformulär (#8)
DSA Seat Factory

DSA Seat Factory

Svarar vanligtvis inom några minuter

Jag kommer tillbaka snart

Kontakta oss

Formulär för chatt
DSA Seat Factory
Hej!
Hur kan vi hjälpa dig?
Starta chatten med:
chatt